Wooden boxes

Slúžia na ochranu tovarov citlivých na mechanické poškodenie, sypký, či nefixovaný tovar. Steny debien môžu byť vyrobené z dosiek, preglejok, alebo OSB dosiek. Výrobný program bednenia je vhodným kompromisom ochrany tovaru a čo najmenšej spotreby materiálu.

Shipping floor

Zvláštna forma paliet určená spravidla preťažké produkty, alebo výrobné celky. Pre konštrukčné prvky sú volené silnejšie hranoly a dosky, ktoré tvoria celoplošnú podlahu. Fixačné prvky sú zväčša z kovu, pevne ukotvené.

Cardboard Packaging

Sú osobitou formou baliacich systémov, ktoré sú vo väčšej miere používané všade tam, kde sú aj drevené obaly. Ako ich neoddeliteľná súčasť nahrádzajú plošné materiály. Môžu byť tiež dodávané v požadovanom logistickom režime, čím zaistíme optimalizáciu nepriamych obalových materiálov.

Atypical wooden packaging

Ide o sofistikované balenia produktov šité presne na mieru. Ich výrobe predchádza náročný vývoj konštrukcie s následnými skúškami, s cieľom maximalizácie funkčnosti a minimalizácie priamych i nepriamych nákladov.

Wooden pallets

Poskytujeme aj dodávky štandardizovaných paliet a zaistíme ich výrobu v malých sériách. Výrobky sú tepelne ošetrené podľa smernice ISPM 15, ktorá je potrebná najmä pre export.